CENÍK

Cenová kalkulace závisí na individuálním posouzení opravy s ohledem na velikost poškozeného místa a míru poškození laku.


Předběžná kalkulace je možná i na základě vámi zaslaných fotografií poškození na email:  autodulky24@email.cz.

(pokud nebude z poskytnuté fotodokumentace jasně zřejmé poškození, je lepší telefonický nebo osobní kontakt)